Aanbieding nota naar aanleiding van het nader verslag wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Wet maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Kamerstuknummer 33 847).