Nota naar aanleiding van het nader verslag wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen

Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Kamerstuknummer 33 847).