Nota van wijziging voorstel wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen

Tweede nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Kamerstuknummer 33 847).