Besluit Wob-verzoek over Nationaal Detectie en Response Netwerk

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 14 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het Nationaal Detectie en Response Netwerk.