Wob-besluit conceptwetsvoorstel computercriminaliteit II

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 2 juli 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de wet Computercriminaliteit II.