Verdeling uitkering gemeentefonds 2014, stand januari 2015

Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2014, stand januari 2015. In Excel-formaat.