Verdeling uitkering gemeentefonds 2012, stand december 2014

Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2012, stand december 2014. In Excel-formaat.