Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten

Deze inventarisatie geeft een actueel beeld van het beleid van de centrumgemeenten vrouwenopvang op het gebied van ouderenmishandeling. Het is het vervolg op een inventarisatie in 2012.