Beantwoording Kamervragen over steun Turkse jongeren voor jihadistisch geweld

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de enorme steun van Turkse jongeren voor jihadistisch geweld tegen niet moslims.