Beantwoording schriftelijke vragen over de gaswinning in Groningen

Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit Groningen.