Beantwoording Kamervragen inzake wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. De commissie had vragen gesteld over de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (10e tranche, 32127, nr. 204).