Besluit Wob-verzoek over de financiële capaciteiten van Cuadrilla Resources

De minister van Economische Zaken heeft op 4 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de  financiële capaciteiten van Cuadrilla Resources. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.