Toelichting bij het rapport 'Structuurvisie Ondergrond'

De brief geeft een korte toelichting bij de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport van de Structuurvisie Ondergrond.