Rapport 'Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug'

Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.