Rapport 'PlanMER Calandbrug'

Het milieueffectrapport 'PlanMER Calandbrug' levert informatie voor de onderbouwing van de voorkeursbeslissing en beschrijft de effecten van de alternatieven.