Rapport 'Aanpak milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond. Concept NRD in het kort'

Samenvatting van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over het onderzoek naar milieueffecten voor de Structuurvisie Ondergrond.