Rapport 'PlanMER Calandbrug Deelonderzoeken'

Het rapport beschrijft een deelonderzoek naar de milieuthema's  geluid, externe veiligheid en trillingen uit de milieu-effectrapportage (PlanMER) voor de Calandbrug.