Rapport 'MKBA Verkenning Calandbrug'

Het rapport analyseert de maatschappelijke kosten en baten (MBTA) van de alternatieven voor de Calandbrug.