Rapport 'Second opinion MKBA Verkenning Calandbrug'

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft een second opinion bij de analyse van de maatschappelijke kosten en baten (MBTA) van de alternatieven voor de Calandbrug.