BLKB2015-33,VPBWI,Toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Dit besluit bevat het beleid voor de regeling van de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting.

De belangrijkste nieuwe elementen zijn:

  • Bij de goedkeuring van terugwerkende kracht wordt uitdrukkelijk aangegeven dat deze goedkeuring niet geldt voor zover moet worden afgerekend (paragraaf 4.2.).
  • Toelichting wordt gegeven op de samenloop tussen afsplitsing en de opwaarderingsreserve van artikel 13ba van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (paragraaf 5.2.).
  • Toegevoegd zijn voorwaarden voor de innovatiebox, de objectvrijstelling, de deelnemingsverrekening en de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten (voorwaarden 5, 8 en 9).
  • De afrekeningsvoorwaarden zijn samengevoegd.
  • De volgorde van de voorwaarden is in lijn gebracht met de volgorde van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
  • Er is een goedkeurende regeling opgenomen voor te laat ingediende verzoeken (paragraaf 9).
  • De beleidsonderdelen over de samenloop met de fiscale eenheid zijn vervallen. Deze samenloop is opgenomen in de regeling voor de fiscale eenheid.
  • Het besluit is een verzamelbesluit. Het bevat al het beleid voor de regeling van de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting. Hiervoor was dit beleid verspreid over meerdere besluiten.De overige wijzigingen hebben een redactioneel karakter.