BLKB2015-38,VPBWI, toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Dit besluit bevat het beleid voor de vennootschapsbelasting van de splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (zuivere splitsing).