Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie ondergrond

De Structuurvisie ondergrond vormt een kader voor activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu. Deze notitie gaat over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport.

Iedereen kan reageren op deze conceptnotitie. Dat kan van 10 februari tot en met 23 maart 2015.