Internationale Vergelijking eID-middelen

Dit rapport beschrijft de feitelijke situatie in een aantal elektronische identiteitsmiddelen middelen (eID-middelen) in andere Europese landen.

De centrale vraagstelling luidde: Beschrijf welke publieke en private middelen in de verschillende [EU] lidstaten ingezet worden voor online toegang tot in ieder geval overheidsdiensten. Geef bovendien aan welke argumenten aan deze keuze ten grondslag liggen. In essentie gaat de vraag over de bestuurlijke en beleidsoverwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze voor eID-stelsel in andere landen van de EU, die kiezen voor publieke, private of beide eID-middelen in één eID-stelsel.