Kamerbrief derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies.

De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.