Kamerbrief opkoopprogramma ECB en opinie Advocaat-Generaal in de zaak Gauweiler

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer conform het verzoek van de heer Van Haersme Buma (CDA) een overzicht van de gevolgen voor Nederland van het Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) , alsmede een appreciatie van de situatie naar aanleiding van de Griekse verkiezingen.