Kamerbrief over de Europese Begrotingssteun

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de omvang van de Europese begrotingssteun en de uitsplitsing
over verschillende modaliteiten. Dit op basis van een rapportage hierover van de Europese Commissie.