Kamerbrief over de voortgang werkgroepen en projecten die voortvloeien uit de Koninkrijks-conferentie 2014

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over een verzoek om een geannoteerde agenda voor de Koninkrijksconferentie in april 2015. Tevens maakt de minister gebruik van de gelegenheid een aantal eerdere toezeggingen aan de vaste commissie met betrekking tot de Koninkrijksconferentie gestand te doen.