Kamerbrief over evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

Brief van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014.