Kamerbrief over ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie

Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerpverordening voor de Europese interne markt voor telecommunicatie.