Kamerbrief planning aanpassing Fraudewet en Boetebesluit

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over aanpassingen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) en het Boetebesluit socialezekerheidswetten alsmede over de taken die de Inspectie SZW verricht in het kader van de aanpak van zorgfraude.