Kamerbrief verzoek vaste Kamercommissie SZW n.a.v. brief Milli Görüs

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het verzoek van de vaste Kamercommissie SZW dd 9-12-2014 in reactie op het door Milli Görüs Nederland aan de Commissie gestuurde afschrift van de brief van Köse Advocaten aan de Minister SZW over “Onderzoek naar Turkse-Nederlandse jongeren”.