Minste schoolverlaters in Drenthe

Meer jongeren in het Drentse voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal voortijdigeschoolverlaters in de regio Noord- en Midden Drenthe daalde fors met 25,7%ten opzichte van vorig schooljaar. Hierdoor blijft de teller steken op 213 jongeren die in het schooljaar 2013-2014 in Drenthe zonder diploma van school gingen, dat is 1,3% van het totaal aantal jongeren. Noord- en MiddenDrenthe bleek daarmee de meest succesvolle regio in het terugdringen van hetaantal jongeren dat voortijdig de schoolbanken verlaat. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend.

Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “De Drentse scholen en leerplichtambtenaren verdienen een groot compliment. Dit betekent dat honderden jongeren een betere start op dearbeidsmarkt kunnen maken. Dat is pure winst. Niet alleen voor die jongeren zelf, ook voor de samenleving als geheel. Toch moeten we de aanval op schooluitval blijven voortzetten. Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel. Bij een sollicitatie sta je gewoon meteen 1-0 achter.”

Andere regio’s die een grote daling laten zien zijn regio Zuid-Holland-Zuid (-25,2%) en Stedendriehoek (-19,8%). ROC’s die naast ROC Midden Nederland een grote daling laten zien zijn Hoornbeeck College (grootste relatieve daler), Landstede, ROC Rivor, ROC Ter Aa, ROC Drenthe College, ROC Da Vinci College, ROC Nijmegen, Rijn IJssel en MBO Utrecht. Onder de AOC’s laat Lentiz de grootste daling zien, terwijl het Grafisch Lyceum Utrecht de grootste daling laat zien onder de Vakinstellingen.

Andere regio’s die een grote daling laten zien zijn regio Zuid-Holland-Zuid (-25,2%) en Stedendriehoek (-19,8%). ROC’s die naast ROC Midden Nederland een grote daling laten zien zijn Hoornbeeck College (grootste relatieve daler), Landstede, ROC Rivor, ROC Ter Aa, ROC Drenthe College, ROC Da Vinci College, ROC Nijmegen, Rijn IJssel en MBO Utrecht. Onder de AOC’s laat Lentiz de grootste daling zien, terwijl het Grafisch Lyceum Utrecht de grootste daling laat zien onder de Vakinstellingen.

De bewindsvrouw wil dat scholen en gemeenten komende tijd meer aandacht gaan besteden aan de groep jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen uitvalt. “Zij zijn gewoon extra kwetsbaar. We moeten alles op alles zetten om ook deze jongeren op het juiste spoor te houden, zodat ook zij straks met een diplomaop zak aan hun toekomst kunnen bouwen. Zorg dus dat zij zich op school gemist voelen, zoek ze op en spreek ze aan.”