Persverklaring van minister Asscher naar aanleiding van zijn bezoek aan de Alhijra Moskee in Leiden

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bracht vanmorgen samen met het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) een bezoek aan de Alhijra Moskee in Leiden. De nieuwbouwlocatie van deze moskee, die nog in aanbouw is, werd dit weekend bezet door een zestal actievoerders met spandoeken met anti-islam leuzen. De minister sprak in de moskee met het bestuur en de imam. Ook de Leidse burgermeester Henri Lenferink,  vertegenwoordigers van andere moskeeën in de regio en van de NCTV waren bij het gesprek aanwezig. Er werd gesproken over het incident van afgelopen weekend en over de zorgen van de islamitische gemeenschap voor toenemende moslimhaat.

Minister Asscher: ‘Ik begrijp de angst van de moslimgemeenschap. De angst voor wat hier achter zit, voor de oproep tot onverdraagzaamheid die met deze actie wordt gedaan. Dat gaat verder dan de zes extremisten met een spandoek die op een gebouw klimmen’.

De minister zei in Leiden verder dat de overheid niet elke moskee, synagoge of kerk permanent kan bewaken, maar dat gebedshuizen waar nodig kunnen rekenen op extra bescherming. De aanwezigen waren te spreken over het intensieve contact dat er de afgelopen dagen was tussen het moskeebestuur en de driehoek van politie, OM en de burgermeester.

Asscher: ‘Dit soort acties van extremisten vraagt van de samenleving dat we elkaar blijven ontmoeten, dat we met elkaar in gesprek blijven. Gelukkig zien veruit de meeste mensen dat het bijzondere van dit land is dat het iedereen vrij staat om te geloven in een god, of om dat juist niet te doen. En dat die vrijheid valt of staat met het accepteren van elkaars keuzes daarin.’

Yassin Elforkani van het CMO: ‘Moslimhaat speelt al langer. De overheid is een belangrijke partner om deze haat te bestrijden’.