Documenten

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

Advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de ingroei van de aan het verdeelmodel vrouwenopvang toegevoegde middelen begeleiding. De decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gaan in 2015 omhoog met de te decentraliseren middelen uit de AWBZ. Het gaat om het budget dat samenhangt met de huidige AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging die in het verlengde van de opvang worden geboden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland