Teeven blij met akkoord over vergoeding voor filmmakers

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is verheugd dat de Nederlandse film- en televisie industrie een akkoord heeft bereikt over een billijke vergoeding voor regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Daarbij gaat het niet alleen om de exploitatie van filmwerken via video on demand en broadcasting on demand voor Nederlands repertoire. Er is ook een proportioneel billijke vergoeding voor (doen) uitzenden van films afgesproken.

De bewindsman is ervan overtuigd dat hiermee een toekomstbestendige oplossing is gevonden die op afgewogen wijze rekening houdt met de verschillende gerechtvaardigde belangen van de betrokken partijen.

Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen Rodap (een samenwerkingsverband van producenten, omroepen en (kabel)distributeurs) en PAM (Portal Audiovisuele Makers, een samenwerkingsverband van collectieve beheersorganisaties en vakorganisaties van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs).

De afspraken die de branche heeft gemaakt, zijn gebaseerd op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht dat de positie van natuurlijke makers en uitvoerende kunstenaars versterkt. Zij moeten beter kunnen delen in de exploitatieopbrengsten van hun creatieve prestaties.

De Tweede Kamer behandelt dinsdag - 10 februari - het wetsvoorstel auteurscontractenrecht van staatssecretaris Teeven.