Advies Raad van State Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

De Raad van State geeft zijn advies op het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het herstel van enkele wetstechnische gebreken.