Wetsvoorstel mvt versie RvS Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

Wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en hetWetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel  heeft betrekking op rechtsbescherming bij toegangsweigering  en het herstel van enkele wetstechnische gebreken.