Toespraak van minister-president Rutte bij de presentatie van de Groeiagenda MKB

Toespraak van minister-president Rutte bij de presentatie van de 'Groeiagenda voor ondernemerschap in het MKB' in Rotterdam op 9 februari 2015.

Dames en heren, mijnheer Van Straalen,

Allereerst mijn complimenten voor uw locatiekeuze. Wat een prachtige ondernemende plek om deze groeiagenda voor het MKB te presenteren. Hier in de Rotterdamse Markthal draait het van meet af aan om de combinatie van een goed idee, goed ondernemerschap en een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente. En dat levert wat moois op. Dit is een dynamische plek waar mensen graag willen zijn. Een schoolvoorbeeld van hoe het vaker zou kunnen en mogen gaan.

Complimenten ook voor het initiatief om deze groeiagenda voor het MKB op te stellen. Daar kun je alleen maar voor zijn. Want ook al heeft onze economie na een paar heel moeilijke jaren de weg omhoog weer ingezet, groei in ondernemerschap, groei in onze bedrijven blijft nodig. Alleen al om die banen te creëren die zo keihard nodig zijn. Twee derde van alle banen vinden we in het MKB. Dat mogen we niet vergeten.

Zonder dat ik de inhoud van deze agenda precies ken, vermoed ik dat er wel iets in zal staan over lastendruk en regelzucht. Laat ik daar in ieder geval over zeggen dat ik het met iedereen eens ben die zegt dat te hoge  lasten en te veel regels een rem zetten op ondernemerschap. En dus pakken we regels aan waar we maar kunnen. En dus is het ook de insteek om bijvoorbeeld bij de herziening van het belastingstelsel de lasten voor ondernemers naar beneden te brengen.

Ik ga u geen gouden bergen beloven. Dat kan alleen stap voor stap. Niet alles kan tegelijkertijd. Maar na een paar moeilijke jaren en na alle moeilijke maatregelen die nodig waren, is werken aan lastenverlichting wel een volgende stap.

Want groei moet inderdaad vanuit de bedrijven komen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Als kabinet leggen we een basis onder het herstel, door te werken aan gezonde overheidsfinanciën. Door alle grote hervormingen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg die nu hun beslag krijgen. En door financieringsgaranties, innovatieregelingen en fiscale steuntjes in de rug voor ondernemers met goede plannen. De meeste van deze regelingen zijn op het MKB gericht. Het is allemaal belangrijk voor een sterke economie. Maar ik heb het vaker gezegd: de overheid verdient geen euro's. Dat doen de ondernemers en hun mensen. Dus ruimte voor ondernemerschap is absoluut belangrijk.

Het is goed om te zien hoe de cultuur rond ondernemerschap in ons land verandert. 1 op de 8 Nederlanders is zelfstandig en daarmee zijn we het derde meest ondernemende land ter wereld, ruim voor landen als Duitsland en de VS. Daaronder zijn de nodige eenpitters, die als ZZP'er aan de slag zijn. Een groeiend aantal startende ondernemers heeft de ambitie om door te groeien. Het vrije ondernemerschap is voor steeds meer - en vooral jonge - mensen een aantrekkelijk perspectief en een eerste keus. Niet de zekerheid van een vaste baan, maar de kansen, de ambitie en ook het avontuur van een eigen bedrijf. Nederland heeft deze mensen heel hard nodig.

Ook mooi om te zien is hoe voor heel veel kleine en middelgrote ondernemers grenzen steeds minder betekenis hebben. Vroeger was internationaal ondernemen toch vooral iets voor de grote jongens. Maar dat is in dit digitale tijdperk niet meer zo. Dat zien we bijvoorbeeld terug in al die  startups, die meteen een internationale markt opzoeken. Een ontwikkeling die we graag  stimuleren met de Startup Delta onder de bezielende leiding van Neelie Kroes.

En we zien het ook terug in het groeiende aantal MKB'ers dat zich aanmeldt voor een van de vele handelsmissies die we als kabinet organiseren. We reizen in hoog tempo de wereld over, Lilliane Ploumen voorop. Ik ga zelf volgende maand weer naar China met een handelsdelegatie. En steeds vaker zijn we dus in het gezelschap van kleine en middelgrote bedrijven die over de grens kansen zien.

Dat is nog zo'n ontwikkeling die we graag stimuleren. Bijvoorbeeld via het Oranje Handelsmissiefonds, waarin een paar grote bedrijven, MKB-Nederland en Lilliane Ploumen samenwerken. Het fonds geeft elk jaar tien bedrijven net dat kleine steuntje in de rug dat ze nodig hebben om internationaal te gaan ondernemen. Ik zeg het overal waar ik MKB'ers ontmoet: als u ook plannen in die richting hebt, maak dan vooral gebruik van de mogelijkheden die er zijn.

Kortom, dames en heren, deze groeiagenda voor het MKB is meer dan welkom. En ik weet zeker dat ook mijn meest betrokken collega's - Henk Kamp voorop - er met een open oog en grote interesse kennis van zullen nemen. Ik ga u hier niet beloven dat al uw wensen morgen worden ingewilligd. Maar wat ik vandaag wel wil onderstrepen, is dat samenwerking belangrijk is en blijft om de kansen voor ondernemers, en dus voor onze economie en werkgelegenheid maximaal te benutten.

Dank u wel.