Versneld veiliger wonen Groningen, compensatie voor bewoners, gaswinning tot 1 juli beperkt

Een pakket aan extra maatregelen moet de veiligheid en leefbaarheid in Groningen verder vergroten. Een Nationaal Coördinator gaat er met een speciale overheidsdienst voor zorgen dat deze grootschalige operatie goed en snel verloopt. Bewoners kunnen eenvoudiger aanspraak maken op ruimere compensatiemaatregelen. De gaswinning wordt voorlopig beperkt waardoor op basis van nieuwe onderzoeken in juli kan worden besloten of het kabinetsbesluit van 39,4 miljard kubieke meter voor 2015 gehandhaafd blijft of verdere verlaging nodig is.

Deze extra maatregelen heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) tijdens een persconferentie met de provincie Groningen en Groningse gemeenten aangekondigd: “De inwoners van Groningen hebben recht op een veilige en leefbare woonomgeving. Rijk, provincie en gemeenten slaan de handen ineen om de problemen die er in Groningen zijn aan te pakken. Met deze maatregelen, de aanstelling van een Nationaal Coördinator en het beperken van de gaswinning worden de problemen van nu sneller opgelost en in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen.”

Pakket aan extra maatregelen

Woningen in Groningen worden voortaan aardbevingsbestendig gebouwd. Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen rekenen op een vergoeding voor de kosten die zij daarvoor moeten maken. Een nieuw fonds helpt huizenbezitters met achterstallig onderhoud en complexe schadedossiers worden beter en sneller opgelost. In aanvulling op het versterken van 3000 woningen in 2015 en 5000 in 2016, vinden er dit jaar 11.000 woninginspecties plaats om te kijken of en zo ja hoe woningen versterkt moeten worden. Een regeling waardedaling biedt bewoners vooraf duidelijkheid over eventuele compensatie bij verkoop. De gemeenten Hoogezand Sappemeer en Menterwolde kunnen voortaan aanspraak gaan maken op een regeling om de waarde van huizen met schade te vermeerderen. Deze nieuwe maatregelen heeft minister Kamp samen met provincie en Groningse gemeenten genomen. Daarnaast wordt er 50 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het versterken van onder andere publieke gebouwen in de stad Groningen. Begin vorig jaar spraken Rijk, provincie Groningen en gemeenten al af dat er 1,2 miljard euro beschikbaar komt voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en investeringen in de regionale economie.

Gaswinning tot 1 juli beperken

Het kabinet beperkt daarnaast de gaswinning tot 1 juli 2015 tot 16,5 miljard kubieke meter. Dit maakt het mogelijk om in juli de gaswinning eventueel te verminderen tot het niveau van leveringszekerheid, mocht nieuw onderzoek hiertoe aanleiding geven.

Minister Kamp: “Inwoners en bestuurders van Groningen hebben de afgelopen maanden de vraag gesteld waarom de gaswinning niet verder wordt beperkt. Het kabinet zal in juli op basis van de benodigde informatie beslissen of er wegens de veiligheid aanleiding is om de gaswinning verder terug te dringen.”

Het kabinet heeft Staatstoezicht op de Mijnen gevraagd om nader advies te geven over hoe het veiligheidseffect van het kabinetsbesluit (39,4 miljard kubieke meter in 2015) zich verhoudt tot een mogelijke verlaging van de gaswinning tot het niveau van leveringszekerheid (35 miljard kubieke meter). Om beide beslissingen mogelijk te maken, wordt de gaswinning tot 1 juli beperkt.

Voor de verdere toekomst laat het kabinet bekijken of een meer flexibel systeem van gaswinning mogelijk is. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de gevolgen voor de veiligheid en voor de afhankelijkheid van gas uit het buitenland. Hierover wordt voor 1 januari 2016 besloten.

Nationaal Coördinator

Het kabinet gaat een Nationaal Coördinator Groningen aanstellen om ervoor te zorgen dat de grootscheepse operatie om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren goed en snel verloopt. De Nationaal Coördinator Groningen gaat leiding geven aan een speciale overheidsdienst voor het aardbevingsgebied in Groningen. De overheidsdienst wordt gevormd door het Rijk, provincie en gemeenten. Vanuit het Rijk zullen naast Economische Zaken ook verschillende andere ministeries bijdragen aan de overheidsdienst. De dienst zal zowel in Groningen als in Den Haag aan de slag gaan. Kwartiermaker Hans van der Vlist (oud secretaris-generaal van het ministerie van VROM) begint meteen met het opzetten van de dienst. De Nationaal Coördinator Groningen gaat zo snel mogelijk aan de slag en wordt in ieder geval aangesteld voor een periode van 5 jaar.