Aanbiedingsbrief bij Reparatiebesluit IenM

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het Reparatiebesluit IenM aan de Tweede Kamer in verband met de Voorhangprocedure.