Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2013, stand januari 2016

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2013, stand januari 2016. In Excel-formaat.