Verdeling uitkering gemeentefonds 2015, stand januari 2016

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2015, stand januari 2016. In Excel-formaat.