Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

In het RIF is 100 miljoen euro beschikbaar in de periode 2014 – 2017 als subsidies voor regionale publiek-private samenwerking (PPS) tussen mbo, bedrijfsleven, overheden en andere partners. De PPS moet zijn gericht op een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt. In deze tussenevaluatie is gekeken naar wat in de praktijk tot stand is gekomen (samenwerking, activiteiten), naar de effecten van RIF en de verklaringen daarvoor.