Overzicht huisvesting vergunninghouders 2017

Maandelijks overzicht van de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.