Besluit Wob-verzoek inspectietoezicht op naleving verbod op permanente fillers bij niet-reconstructieve ingrepen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de naleving van het verbod op gebruik van permanente fillers bij niet-reconstructieve ingrepen.