Beantwoording Kamervragen over winkels die inzage hebben in gegevens van verzekerden

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Oosenbrug (PvdA) over commerciële winkels zoals brillen- en gehoorapparatenverkopers die inzage hebben in gegevens van verzekerden.