Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) verdaging toepassing macrobeheersinstrument medisch specialistische zorg 2014

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de SP-fractie en de CDA-fractie naar aanleiding van het VSO verdaging toepassing macrobeheersinstrument medisch specialistische zorg 2014.