Rapport burgers correctiepunt

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  heeft een onderzoek laten uit voeren door KantarPublic (voorheen bekend als: TNS NIPO) met als resultaat bijbehorend rapport. Centraal stond de vraag: “Hebben burgers in Nederland behoefte aan een centraal correctiepunt voor het herstel van fouten in hun gegevens?”