Regeling tot wijziging van de Regeling beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016 in verband met instellen corridor vervoer mest

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 januari
2017, nr. WJZ/17006283, tot wijziging van de Regeling beschermings- en
toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016 in verband met het instellen van
een corridor voor het vervoer van mest.