Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2017, houdende wijziging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch-specialistische zorg 2016 in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering.